30.1.14

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ (Α)ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Οι τρεις Ιεράρχες (Μέγας Βασίλειος, Ιωάννης Χρυσόστομος και Γρηγόριος Ναζιανζηνός)
Οι παρακάτω "εκκλησιαστικοί πατέρες", τιμώνται ως "τρεις ιεράρχες, προστάτες της ελληνικής παιδείας"(!) και εορτάζονται πανηγυρικά κάθε 30 Ιανουαρίου στη "γιορτή των γραμμάτων". Γιατί λέει, οι άγιοι αυτοί παππούληδες, συνταίριαξαν αρμονικά τον ελληνισμό με το χριστιανισμό κι έφτιαξαν τον ανυπέρβλητο "ελληνοχριστιανικό πολιτισμό"! Δείτε όμως τα έργα και τις ημέρες τους και διαπιστώστε μόνοι σας, ποιο πολιτισμό (εκ)θεμελίωσαν!

Μέγας Βασίλειος, αρχιεπίσκοπος Καισαρείας 
(Ο Άη-Βασίλης)
"Είναι εχθροί οι Έλληνες, διότι διασκεδάζουν καταβροχθίζοντας με ορθάνοιχτο στόμα τον Ισραήλ. Στόμα δε λέγει εδώ ο προφήτης (βλ Ησαΐας Θ΄ 11) την σοφιστική του λόγου δύναμην η οποία τα πάντα χρησιμοποίησε για να παραπλανήσει τους εν απλότητι πιστεύσαντας"
Βασίλειος Καισαρείας, "εις τον Προφήτην Ησαΐαν" 9.230.8
Και παρακάτω: "Μη δειλιάζετε από των Ελληνικών πιθανολογημάτων, τα οποία είναι σκέτα ξύλα, μάλλον δε δάδες που απώλεσαν και του δαυλού τη ζωντάνια και του ξύλου την ισχύ, μη έχοντας δε ούτε και του πυρός τη φωτεινότητα, αλλά ως δάδες καπνίζουσες καταμελανώνουν και σπιλώνουν όσους τα πιάνουν και φέρνουν δάκρυα στα μάτια όσων τα πλησιάζουν. Έτσι και (των Ελλήνων) η ψευδώνυμος γνώση σε όσους τη χρησιμοποιούν".
Βασίλειος ο Μέγας, (330-379) "εις τον Προφήτην Ησαΐαν", Προοίμιον 7.196.3

Γρηγόριος Ναζιανζηνός ο Θεολόγος
"Η μητέρα μου πρόσεχε να μη φιλήσουν τα χείλη μου ελληνικά χείλη, να μην αγγίξουν τα χέρια μου ελληνικά χέρια και ούτε ελληνικά τραγούδια να μολύνουν τα αφτιά και την γλώσσα μου". 
"Επιτάφιος εις τον πατέρα, παρόντος Βασιλείου", παρ. ι’
"Οι αμόρφωτοι (!) φιλόσοφοι, ενώ μυθολογούσαν για τα άστρα και δημιούργησαν την αστρολογία, δεν κατάφεραν να εξηγήσουν πως μας διοικεί ο Θεός".
"Λόγος προς αστρονόμους"
"Η βάπτιση του Ιησού, δεν είναι μυστήριο απατηλό, ούτε ελληνική απάτη και μέθη. Είναι μυστήριο θείο και λαμπρό".
"Εις τα Άγια Φώτα", παρ. α'
"Η σοφία των Ελλήνων είναι τύφος, Οι Έλληνες είναι αλαζόνες, δεισιδαίμονες, αυθάδεις". 
"Εις Ηρώνα τον φιλόσοφον"
"Ποίος Ευκλείδης εμιμήσατο ταύτα, γραμμαίς εμφιλοσοφών ταις ουκ ούσαις, και κάμνων εν ταις αποδείξεσι; Τίνος Παλαμήδους τακτικά κινήματά τε και σχήματα γεράνων, ως φασι, και ταυτά παιδεύματα κινουμένων εν τάξει, και μετά ποικίλης της πτήσεως; Ποίοι Φειδίαι και Ζεύξιδες και Πολύγνωτοι, Παρράσιοι τε τινες και Αγλαοφώντες, κάλλη μεθ᾿ υπερβολής γράφειν και πλάττειν ειδότες;". 
"Λόγος θεολογικὸς Β', περὶ Θεολογίας", παρ. 25

Ιωάννης Χρυσόστομος, αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης
"Αν στα ενδότερα (των ελληνικών σκέψεων) κοιτάξεις θα δεις, τέφρα και σκόνη και υγιές ουδέν, αλλά τάφος ανεωγμένος ο λάρυγξ αυτών, (των Ελλήνων φιλοσόφων!) τα πάντα δε γεμάτα ακαθαρσίες και ιχώρ, (πύον!) και πάντα τα δόγματά τους βρίθουν σκωλήκων. Αυτά γέννησαν και αύξησαν οι Έλληνες, από των φιλοσόφων λαβόντες. Ημείς δε ου παραιτούμεθα της κατ’ αυτών μάχης" - Ι. Χρυσόστομος (344-407), "εις Άγιον Ιωάννην τον Ευαγγελιστήν", Ομιλία ξς' 59.369.12 - 370.11
Ο φιλοβαρβαρικός μισελληνισμός του Ι. Χρυσοστόμου: "Όσο πιο βάρβαρο φαίνεται ένα έθνος και της ελληνικής απέχει παιδείας, τόσο λαμπρότερα φαίνονται τα ημέτερα. Ούτος ο (πιστός) βάρβαρος, την οικουμένη ολάκερη κατέλαβε και ενώ πάντα τα των Ελλήνων σβήνουν και αφανίζονται, τούτου (του πιστού βαρβάρου) καθ’ εκάστην λαμπρότερα γίνονται" - Ι. Χρυσόστομος "εις Ιωάννην" 59.31.33
Ο Χρυσόστομος με εμπρηστικές δηλώσεις του υπονόμευσε (και τελικά αφάνισε) τη μεγάλη Αλεξανδρινή βιβλιοθήκη:
"Τί λοιπόν, άγιος έσται ο ναός του Σεράπιδος (Αλεξανδρινή βιβλιοθήκη) δια τα βιβλία; Μη γένοιτο! Αλλά δαίμονες οικούσι τον τόπον. Μάλλον δε και αυτών (των Ελλήνων) όντων δαιμόνων και παρ' αυτών βωμός στέκει απάτης αόρατος, εις τον οποίον ψυχάς ανθρώπων θυσιάζουσι. Κατάλαβε λοιπόν και διέδωσε ότι δαίμονες κατοικούν εκεί" (Δαιμονικά ψυχοθυσιαστήρια ήταν κατά το "σοφό ιεράρχη", οι βιβλιοθήκες των Ελλήνων!) - Ι. Χρυσόστομος, Λόγοι κατά Ιουδαίων 48.851.38 έως 852.35
Ο Χρυσόστομος απαγορεύει τα ελληνικά ονόματα: "κανείς δεν πρέπει στα παιδιά του, των (Ελλήνων) προγόνων να καλεί τα ονόματα, του πατέρα, της μητέρας, του πάππου και του προπάππου, αλλά αυτά των δικαίων, της Παλαιάς Διαθήκης" - Ι. Χρυσόστομος, Περί κενοδοξίας και πώς δει τους γονείς ανατρέφειν τα τέκνα (690) 641.65
Ο Χρυσόστομος επιστράτευσε μισθοφόρους για τη συστηματική κατεδάφιση των ελληνικών μεγαλουργημάτων. "Ο δε μέγας Ιωάννης (ο Χρυσόστομος) ασκητάς πυρπολουμένους από ζήλον θεού (φανατισμένους καλόγερους) συνέλεξε, με βασιλικούς δε νόμους αυτούς οπλίσας, κατά των ελληνικών έπεμψε τεμενών, τα δε χρήματα για τους κατεδαφιστές και τους βοηθούς, δεν έλαβε απ’ τα βασιλικά ταμεία, αλλά από πλούσιες γυναίκες που φιλοτίμως να παρέχουν κατέπειθε, ώστε με την λαμπρή τους πίστη να κερδίσουν την ευλογία. Έτσι τους υπολειπόμενους σηκούς (ελληνικούς ναούς, όπως της Εφεσίας Αρτέμιδος) με τούτον τον τρόπον εκ βάθρων ανέσπασεν (γκρέμισε)" - Θεοδώρητου, Εκκλησιαστική Ιστορία (Τομ. 50ος σελ. 328 - 330).

Το απύθμενο μίσος του χριστιανισμού (και ειδικότερα των "πατέρων" του) κατά του Ελληνισμού περιγράφει εύστοχα ο φιλόσοφος Έρασμος στο έργο του "Μωρίας Εγκώμιον": "η μωρία προβάλλεται ως σοφία και η σοφία συκοφαντείται ως μωρία". Τί κατάντημα, αλήθεια, μέχρι και στον 21ο αιώνα οι διώκτες να προβάλλονται ως "προστάτες", οι φωτοσβέστες ως "μέγιστοι φωστήρες", οι ανθέλληνες ως "θεμελιωτές του ελληνοχριστιανισμού", οι καταστροφείς του πολιτισμού ως "αναμορφωτές της οικουμένης"! Με τέτοιους προστάτες δεν είναι ανεξήγητο το πως έφτασε στη σημερινή της ξεφτίλα η παιδεία και η χώρα μας!

Διαβάστε περισσότερα στο ιστολόγιο "Πάρε - δώσε"
και στο βιβλίο της Έφης Γαζή "Ο δεύτερος βίος των τριών Ιεραρχών - Μια γενεαλογία του Ελληνοχριστιανικού Πολιτισμού" Εκδόσεις ΝΕΦΕΛΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: