17.8.06

Η ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Στον κόσμο μας, σήμερα, τα αφεντικά του παγκοσμισποιημένου κεφαλαίου, που επιδιώκουν το δίχως όρια κέρδος, προκαλούν τον θάνατο ενός παιδιού κάτω των δέκα ετών από πείνα, κάθε επτά δευτερόλεπτα.

Αυτοί οι νέοι κοσμοκράτορες και οι αφοσιωμένοι μισθοφόροι τους, τραπεζίτες και υψηλά στελέχη υπερεθνικών εταιρειών, σε συνερ­γασία με την αμερικάνικη αυτοκρατορία, ελέγχουν απόλυτα την Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τον Παγκό­σμιο Οργανισμό Εμπορίου και άλλους διεθνείς οργανισμούς.

Σιγά, όμως, από τοπικά κινήματα, που συγκροτούν τη νέα δια­πλανητική κοινωνία των πολιτών, οργανώνεται ένα ελπιδοφόρο μέτωπο αντίστασης.

Ο Τσε ΓκεΒάρα, όταν βρέθηκε στη Γενεύη, πριν από χρόνια, ζήτησε από τον Ζαν Ζιγκλέρ να τον ξεναγήσει στην πόλη και να του δείξει τις πιο πλoύσιες και πλέον δηλητηριώδεις τράπεζες του κόσμου. Μόλις τελείωσε η ξενάγηση, ο Τσε παρατήρησε: «Βρίσκεσαι στην καρδιά του θηρίου. Μείνε εδώ. Αυτό ίσως απο­δειχθεί το πιο χρήσιμο που θα μπορούσες να κάνεις».

Αν διαβάσει κανείς το τελευταίο βιβλίο του Ζιγκλέρ, τότε θα καταλάβει πόσο δίκιο είχε ο Τσε. Ο γνωστός Ελβετός κοινωνιο­λόγος και ειδικός συνεργάτης του ΟΗΕ σε θέματα διατροφής, γνωρίζοντας άριστα την εσωτερική λειτουργία των οργανισμών και ιδρυμάτων που επικρίνει, αποκαλύπτει αλήθειες που δεν πρέ­πει να μας ξαφνιάζουν. Επιπλέον, είναι σε θέση να εκτιμήσει σωστά το παγκόσμιο κίνημα αντίστασης και τις ανάγκες που αυτό υπηρετεί.

Ζαν Ζιγκλέρ:
«Η ιδιωτικοποίηση του κόσμου και οι νέοι κοσμοκράτορες» Εκδόσεις: «Σύγχρονοι ορίζοντες» 2004

Δεν υπάρχουν σχόλια: