18.9.06

ΑΝ...(αφιερωμένο σε γονείς και εκπαιδευτικούς)

ΑΝ ένα παιδί ζει μ’ επικρίσεις,
μαθαίνει να καταδικάζει.
ΑΝ ένα παιδί ζει μέσα στην εχθρότητα,
μαθαίνει να φιλονικεί.
ΑΝ ένα παιδί ζει μέσα στην ειρωνεία,
μαθαίνει να είναι δειλό.
ΑΝ ένα παιδί ζει με το φόβο,
μαθαίνει να είναι ανήσυχο και φοβι­σμένο.
ΑΝ ένα παιδί ζει μέσα στην ντροπή,
μαθαίνει να νιώθει ένοχο.

ΑΝ ένα παιδί ζει μέσα στην κατανόηση,
μαθαίνει να είναι καρτερικό.
ΑΝ ένα παιδί ζει με ενθάρρυνση,
μαθαίνει να έχει αυτοπεποίθηση.
ΑΝ ένα παιδί ζει μέσα στην αποδοχή,
μαθαίνει ν’ αγαπά.
ΑΝ ένα παιδί ζει με την επιδοκιμασία,
μαθαίνει να έχει στη ζωή του ένα σκοπό.

ΑΝ ένα παιδί ζει μέσα στην τιμιότητα,
μαθαίνει ποια είναι η αλήθεια.
ΑΝ ένα παιδί ζει με δίκαια μεταχείριση,
μαθαίνει τη δικαιοσύνη.
ΑΝ ένα παιδί ζει μέσα σε ασφάλεια,
μαθαίνει να εμπιστεύεται τον εαυτό
του και το περιβάλλον του.
ΑΝ ένα παιδί ζει μέσα σε παραδοχή και φιλία,
μαθαίνει ότι ο κόσμος είναι όμορ­φος να ζει
κανείς, ν’ αγαπά και ν’ α­γαπιέται!
Δεν υπάρχουν σχόλια: