13.10.06

ΤΕΣΤ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΟΣ


Το τεστ αυτό δίνει τη δυνατότητα στον καθένα να διαπιστώσει μόνος του τις πιθανότητες που έχει να του συμβεί ένα έμφραγμα, λαμβάνοντας υπόψη τους 8 σημαντικότερους παράγοντες όπως την ηλικία, το φύλο, την κληρονομικότητα, την αρτηριακή πίεση, το σωματικό βάρος, το κάπνισμα, τα επίπεδα της χοληστερίνης και τη φυσική άσκηση.
Αθροίζοντας τους επιμέρους βαθμούς, βρείτε σε ποια από τις 5 κατηγορίες επικινδυνότητας ανήκετε και ρυθμίστε την παραπέρα πορεία σας. Καλή επιτυχία!

Και τώρα η ώρα της τελικής βαθμολογίας!

6 – 17 βαθμοί = μικρός κίνδυνος
18 – 24 βαθμοί = κίνδυνος μέσου επιπέδου
25 – 31 βαθμοί = μέτριος κίνδυνος
32 – 40 βαθμοί = σοβαρός κίνδυνος
41 – 62 βαθμοί = σοβαρότατος κίνδυνος. Φυλαχθείτε!

ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΦΑΝΕ ΜΑΥΡΟ!

Δεν υπάρχουν σχόλια: